MHRSZ TUTANAKLAR

 

30 Mart 2014, Ankara Bykşehir Belediye Başkanlğ seimlerinde, sandk sonu tutanaklar zerinde yaplan mhr eksikliklerine dayal hata, seimin sonularn doğrudan etkilemiştir.

 

Yksek Seim Kurulu'ndan alnan tutanak grntlerini incelediğimizde, 2,908 (iki bin dokuz yz sekiz) tutanağn zerinde kanun gereği olmas gereken slak mhrn olmadğ grlmş, normal ve usule uygun olmayan bu durumun detayl olarak incelenmesi ihtiyac ortaya kmştr.

 

Doğrudan tespit ettiğimiz ve veri olarak paylaşmak istediğimiz 2,908 (iki bin dokuz yz sekiz) tutanak zerinde mhr grnmemekte; ele aldğmz mhrsz grnen tutanaklar, toplamda 713,556 (yedi yz on bin beş yz elli alt) adet geerli oya, yzde olarak da, geerli oylarn %22.60'na karşlk gelmektedir.

 

Mhrsz tutanaklara karşlk gelen oylarda AKP'nin oy oran %48,87 olarak grnmekte ve bu Ankara geneline gre %4 AKP lehine art bir durum ortaya koymaktadr. Ayn oylar gz nne alndğnda CHP'nin oy oran %38,37 olarak grnmekte ve bu Ankara geneline gre %5,48 CHP aleyhine bir durum ortaya koymaktadr. Dahas, mhrsz tutanaklara karşlk gelen oy yzdeleri gz nne alndğnda hemen hemen tm diğer partilerin oy oranlar ya değişmemiş ya da artş gstermişken, sadece CHP' de bu durum tam tersi gzlenmektedir.

 

Bu durum gz nne alndğnda, Ankara Bykşehir Belediye Başkanlğ seimlerinin sonucu aşağdaki şekilde olacaktr:

 

Cumhuriyet Halk Partisi – Mansur Yavaş: 1,110,532 oy ve %45,46

Adalet ve Kalknma Partisi – İ. Melih Gkek: 1,067,808 oy ve %43,71

 

Kanun gereği olarak da dikkate alnmamas gereken sz konusu mhrsz tutanaklar, seim sonucunu şaibeli hale getirmiştir. Trkiye Cumhuriyetinin Başkenti olan Ankarann bu kadar vahim bir şaibeli bir seim sonucu ile ynetilemeyeceği gz nne alndğnda seimlerin yeniden yaplmas dşnda bir seenek yoktur.


 

Mhrl ve Mhrsz Tutanaklar

 

YSK' dan alnan tutanak grntlerini incelediğimizde, baz tutanak grntlerinde slak mhr olmadğ gzlenmiş, normal ve usule uygun olmayan bu durumun detayl olarak incelenmesi ihtiyac ortaya kmştr. Bunun zerine yaptğmz alşmada aşağdaki sonuca ulaştk:

 

Ankara genelinde bizim tespit ettiğimiz 2908 tutanak zerinde mhr grnmyor. Mhrsz grnen tutanaklar, toplamda 713.556 adet geerli oya, yzde olarak da, geerli oylarn %22.60' na karşlk gelmektedir.

 

 

 

Sandk Says

Toplam Oy

Yzde

MHRSZ

           2.908  

713.556

22,60

MHRL

           9.327  

2.443.106

77,40

TOPLAM

          12.235  

3.156.662

100.00

Tablo 1 – Mhrl-Mhrsz Tutanaklarn sandk baznda dağlm

 

YSK sisteminde grnen oy dağlmlarn, byk parti iin Mhrl ve Mhrsz tutanaklara karşlk gelen sandklara gre dağlmlarna baktğmzda aşağdaki tablo ortaya kyor:

 

 

 

AKP

CHP

MHP

TOPLAM GEERLİ OY

Aldğ Oy

%

Aldğ Oy

%

Aldğ Oy

%

Oy says

%

MHRSZ

348.730

48,87

273.820

38,37

63.139

8,85  

713.556

22,60

MHRL

1.067.808

43,71  

1.110.532

45,46

182.559

7,47  

2.443.106

77,40

GENEL

1.416.538

44,87  

1.384.352

43,85

245.698

7,78  

3.156.662

 

Tablo 2– byk parti iin olan oy dağlmlar

 

Mhrsz tutanaklara karşlk gelen oylarda AKP' nin oy oran %48,87 olarak grnmektedir (Ankara geneline gre %4 AKP lehine art bir durum sz konusudur). Ayn oylar gz nne alndğnda CHP' nin oy oran %38,37 olarak grnmektedir (Ankara geneline gre %5,48 CHP aleyhine bir durum sz konusudur).

 

 

 

 Tablo 3– byk parti iin olan oy dağlmlar stn grafiği

 

Yukardaki tabloda, Mhrl ve Mhrsz tutanaklara karşlk gelen oylarn, Ankara genelinde gerekleşen oy yzdelerine gre karşlaştrmasn stun grafiği şeklinde grebilirsiniz.

 

Ayn tablo gz nne alnarak hazrladğmz izgi grafiği, oy dağlmlarnn izlediği yolu ok arpc bir biimde ortaya koymaktadr. Buna gre, Mhrl tutanaklara karşlk gelen oylar, Ankara genelinde oluşan durumla ok benzer bir grnt ortaya koyarken, Mhrsz tutanaklara karşlk gelen oylarda oylarn izlediği yol bariz bir şekilde değişmektedir. Bu grnty istatistik olarak değerlendirdiğimizde, Mhrl tutanaklara karşlk gelen oylarn Ankara geneline gre (olmas gerektiği gibi) tutarl bir yol izlediği, diğer durumda ise genelden ciddi bir istatistiksel kayma olduğu ortaya kmaktadr.

 

 Tablo 4– byk parti iin olan oy dağlmlar izgi grafiği

 

 

Mhrsz tutanaklara karşlk gelen oylarda ortaya kan durum ciddi bir istatistiksel anomaliye işaret etmektedir. Eğer byle bir anomali olmasayd ve Mhrsz tutanaklara karşlk gelen oylar, Ankara geneline karşlk gelen yzdelere uygun olarak dağtlacak şekilde bir projeksiyon yaplsayd, ortaya kmas gereken sonu şu şekilde olacakt:

 

 

 

AKP

CHP

Toplam Geerli Oy

Mhrsz tutanaklara karşlk gelen oylar

          348.730  

        273.820  

     713.556  

Genel duruma gre tekrar değerlendirme

          320.205  

        312.894  

     713.556  

Fark

           -28.525  

          +39.110  

 

 

Bu projeksiyona gre AKP'nin oyu 28.525 azalmakta, CHP'nin oyu 39.110 artmakta, toplam olarak da CHP lehine 67.634 adetlik bir fark oluşmas beklenmektedir.

 

Oy dağlmlarnn izlediği yollar incelediğimizde yukardaki anomaliye ek olarak, son derece nemli bir diğer anomali daha gzlemliyoruz. Mhrsz tutanaklara karşlk gelen oy yzdeleri gz nne alndğnda hemen hemen tm diğer partiler (Toplumsal Uzlaşma ve RP, LDP ve HEP değişmemiş, ayn kalmş), Ankara geneline gre daha yksek oy yzdelerine erişirken, sadece CHP' de bu durum tam tersine gzlenmektedir (baknz EK 1 de verilen grafikler). Ancak ve ancak, mhrsz tutanaklara karşlk gelen sandklarda CHP ye ait olan oylarn bazlarnn diğer partilere yazlmas gibi bir olgu karşsnda ortaya kabilecek bylesi bir durumun da istatistiksel olarak aklanmas tarafmzca mmkn grnmemektedir.

 

 

 


EK 1