ENGELSİZ ANKARA


“Sizin hakkınızdaki kararları, sizinle beraber almak istiyoruz” düşüncesiyle yerel yönetim ve STK iş birliği sağlanacak. Bu iş birliğini sağlamak için engelli sorunlarıyla ilgili çalışan örgütler, aktivistler, engelliler ve ailelerinin katılacağı düzenli aralıklarla toplantılar yapılacak.

Engelli vatandaşlarımız ve temsil edildikleri sivil toplum örgütleriyle ortak kurul ve komisyonlar oluşturularak, kararlar engellilerle birlikte verilecek.

Engelliler ile ilgili dernek ve vakıflara, faaliyetleri için kendilerine ait mekân ve toplantı salonu desteği sağlanacak. Belediyelerin bünyesinde, engelli, kadın ve yaşlı meclisleri kurulacak. Çocuk meclislerinde ise engelli çocukların katılımıyla onların talepleri yetkililerce dinlenebilecek.
Engellilerin günlük hayatında kullandığı araç̧-gereç̧ ve ortez-protezlerin temin edilmesinde belediye olarak destek sağlanacak, tüm sağlık kuruluşları engelliler için uygun ve ulaşılabilir olacak. Aynı şekilde, engelli vatandaşlarımızın evlerinin içindeki tüm “Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik İhtiyaçları” da belediye tarafından karşılanacak.

Akıllı baston ve gözlük projesi sayesinde, onları yalnızca sarı kılavuz çizgilerinin olduğu noktalardan yürüme zorunluluğundan kurtarmakla kalmayıp acil durumlarda en yakın sağlık kuruluşundan yardım talep etmeleri için entegre bir sisteme geçilecek.
Engelli çocukların aile yanında korunup yetişmesi ve engelli çocuğu olan muhtaç̧ durumdaki ailelere destek olunması konusunda belediyemizin tüm imkanlarının kapıları açılacak.

Şiddete uğrayan engelli kadın ve engelli çocuğu olan kadınların gizlilik ve güvenliklerinin sağlanarak belediye sığınaklarından öncelikli olarak faydalanabilmeleri sağlanacak. Engelli çocuğu olan kadınların mesleki kurslardan ve rehabilitasyon hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanmaları sağlanacak.

Engelli ve engelli yakını olanlara danışmanlık yapmak, hakları konusunda bilgilendirmek, eğitim vermek, savunuculuk yapmak ve kurum-kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak üzere “Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi” kurulacak.
Belediyelerdeki engelli kotalarının tamamına liyakate dayalı atama yapılacak. Engelli istihdamının güçlendirilmesi ve iş gücü entegrasyonunun sağlanması için “Engelsiz Eğitim ve Kariyer Programları" hazırlanarak engelli istihdamının kolaylaştırılması sağlanacak. Engellilerin; mesleki kurs, yabancı dil kursu, müzik eğitimi, resim, dikiş kursları, uygulama eğitimleri ve beklentiler doğrultusunda açılacak atölyelerle sosyal ve kültürel yaşama dâhil olmaları desteklenecek.

“%100 Engelli Üretimi” etiketinin markalaştırılması projesi kapsamında, Ankara Keçisi yünü kullanılarak tamamen engellilerimizin el emeğiyle hazırlanacak ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satışı başlatılacaktır.

Bu merkezlerde engelli bireyler, kişisel gelişimleri konusunda somut adımlar atarken sosyalleşerek hayata katılabilecek.