ENGELSİZ BELEDİYECİLİK PROJESİ


Belediyede görevli her çalışana, “engelliliği ve yaşlılığı anlamak” ve “engelli bireylerle etkin iletişim” teknikleri konusunda eğitimler verilecek. Belediyelerimizde kadrolu işaret dili tercümanları istihdam edilecek.

Kamuya açık binalar ve belediyemizin yaptığı tüm tesislerde engelli alfabesi ve anlaşılması kolay nitelik taşıyan işaretlemeler yapılacak.

Engellilerin her bir iş ve hizmet için tekrardan rapor alma çilesine son verilecek. Evde bakım hizmeti sunulmasında ailenin toplam geliri değil sadece engelli bireyin geliri dikkate alınacak.

Belediyenin şikâyet/öneri ve talepleri alan, şikâyet masaları, telefonları ve birimleri düzenli aralıklarla denetlenecek, verileri bilimsel metotlarla analiz edilecek elde edilen veriler, hizmetlerin iyileştirilmesinde ve politikaların geliştirilmesinde kullanılacak.

Engelli ve ailelerine sunulacak sosyal hizmetlerin gerçekçi ve sürdürülebilir olması için her il ve ilçede “Engellilere Ait Envanter” tutulacak. Yerel yönetimler tarafından verilen tüm hizmetlerden kaç engelli, kaç kadın, kaç çocuk, kaç yaşlı bireyin yararlandığına dair istatistik tutulacak. Üniversiteler ile iş birliği yapılarak engellilerin sorunlarının çözümlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapılacak.

Engelli olup iş yeri sahibi olanların çevre temizlik vergisinden muafiyeti sağlanacak.

Dijital medya ve internet sitelerimiz erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilecek.

“Engelli Su İndirimi” devlet tarafından zorunlu uygulamaya tabii olmayan, belediyelerin tercihine bırakılmış bir uygulamadır. Mansur Yavaş döneminde, %40 ve üzerinde engelli olan herkese %50 oranında su faturası indirimi yapılacak.

Engellilerin ücretsiz ulaşım hakkı, hiçbir kısıtlama olmaksızın uygulanacak.