HAYVANCILIK


Hazırladığımız tüm hayvancılık projelerinin ana amacı, modern teknik ve teknolojileri kullanarak sağlıklı, sürekli bir hayvansal ürün üretiminin gerçekleştirilmesi ve bölgede istihdam kapasitesine katkı sağlanmasıdır. Böylece, ulusal tarım kaynaklarının akılcı kullanılması sayesinde ekonomiye reel katkı yapılmasının yanı sıra gıda güvenliğinin güçlendirilmesine de katkı oluşturulacaktır.

Kesimhane ve Et İşleme Merkezi Projesi


Kesimhane kendi adına çalışabileceği gibi fason üretim de yapabilecektir. Türkiye’nin en büyük kapasitesine sahip olacaktır.
Karkas olarak Taze et, -18 ve -40 şoklama ünitelerine sahip olacaktır.
Kesimhane günlük olarak;
BÜYÜKBAŞ: 200 BAŞ/GÜN= 60.000 BAŞ/YIL
KÜÇÜKBAŞ: 1000 BAŞ/GÜN= 300.000 BAŞ/YIL kesim kapasitesine sahip olacaktır.
Yıllık yaklaşık 20.000 TON/YIL KIRMIZI ET üretimi gerçekleşecektir.
Kasaplar Federasyonu, Kırmızı Et Üreticiler Birliği ile İç Anadolu bölgesindeki Tüm Besiciler faydalanacaktır.
Kasaplık hayvan üretiminin en yoğun olduğu bölge olan ANKARA/TEMELLİ OSB’LERİN birisinde planlanacaktır.
Tüm kasaplar ile et işleme ve yemek fabrikaları bu tesislerden faydalanabileceklerdir.
1. Sabit Yatırım Tutar: 120.000.000 TL
2. İşletme Sermayesi İhtiyacı: 30.000.000 TL
3. Toplam Yatırım Tutarı: 150.000.000 TL
Toplam yatırım tutarı olan 150.000.000 TL’nin tamamının Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak finans kaynaklarından karşılanacağı öngörülmüştür.
KESİN İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ: 31.12.2020

Damızlık Düve Dağıtım Projesi


Ankara’da uygun mera ve yem bitkisi üretim alanlarının mevcut olması, hayvancılık için uygun büyüklükte arazi varlığının bulunması, ayrıca pazarlama sıkıntısının olmaması bu sektörün büyümesi için avantaj sağlamaktadır. Damızlık 7-13 aylık yerli kültür ırkı dişi sığırlar yurt içinden ve özellikle İç Anadolu Bölgesi’ne uyumlu yerli ırklardan temin edilerek, karantinaya alınması ve yetiştiricilere (faydalanıcılara) dağıtılması sağlanacaktır.

Toplam 10 ayrı dağıtım merkezi kurularak toplam 10.000 baş damızlık dişi sığır temin edilerek karantinaya alınacak ve karantina sonrası faydalanıcılara dağıtılacaktır.
Proje kapsamında,
1. yıl 2.000 baş
2. yıl 3.000 baş
3. yıl 5.000 baş damızlık dişi sığır temin edilerek karantinaya alınacak ve karantina sonrası faydalanıcılara dağıtılacaktır.
Projemiz Ankara’nın 10 ilçesinde uygulanacaktır. Bunların uygulama merkezleri büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçeler olacaktır. Yaklaşık beş yüz yetiştirici aileye dağıtılacaktır.
Dağıtılacak 7-13 aylık damızlık dişi sığırlardan çeşitli meslek gruplarında olanlar faydalanacaktır. Meslek grupları aşağıda sıralanmıştır.

1. Tarım Meslek Liseleri mezunları/Veteriner Sağlık Meslek Liseleri mezunları
2. Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans programları mezunları
3. Bölüm farkı olmaksızın Ziraat Fakülteleri mezunları
4. Veteriner Fakültesi Mezunları
5. Yukarıda belirtilenler haricinde hayvancılık alanında en az 3 yıllık tecrübesi olanlar
1. Sabit Yatırım Tutarı: 60.000.000 TL
2. İşletme Sermayesi İhtiyacı: 5.000.000 TL
3. Toplam Yatırım Tutarı: 65.000.000 TL
Toplam yatırım tutarı olan 65.000.000 TL’nin tamamının DÜNYA BANKASI ve/veya UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü) ve/veya AVRUPA BİRLİĞİ I kırsal kalkınma kaynaklardan karşılanacağı kabul edilmiştir.
KESİN İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ: 01.01.2020-01.01.2023

Yurt İçinden Damızlık Koyun ile Koç Temini ve Dağıtım Projesi


Uygun mera ve yem bitkisi üretim alanlarının mevcut olması, hayvancılık için uygun büyüklükte arazi varlığının olması ve pazarlama sıkıntısının olmaması sektör için avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, İl genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre 1.487.209 adet küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. İlde büyük meraların bulunması küçükbaş hayvan varlığını artırılmaya müsaittir.

Toplam 10 ayrı dağıtım merkezi kurularak toplam 100.000 baş damızlık koyun ve koç temin edilerek karantinaya alınacak ve karantina sonrası faydalanıcılara dağıtılacaktır.
Her 24 damızlık koyuna bir koç tahsisi planlanmıştır.
Proje kapsamında,
1. yıl 20.000 baş
2. yıl 30.000 baş
3. yıl 50.000 baş damızlık koyun ve koç temin edilerek karantinaya alınacak ve karantina sonrası faydalanıcılara dağıtılacaktır.
Projemiz, Ankara’nın on ilçesinde uygulanacaktır. Bunların uygulama merkezleri küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçeler olacaktır. Yaklaşık 1.000 (bin) yetiştirici aileye dağıtılacaktır.
Dağıtılacak damızlık küçükbaş (koyun ve koç) çeşitli meslek gruplarında olanlar faydalanacaktır. Meslek grupları aşağıda sıralanmıştır.
1. Tarım Meslek Liseleri mezunları/Veteriner Sağlık Meslek Liseleri mezunları
2. Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans programları mezunları
3. Bölüm farkı olmaksızın Ziraat Fakülteleri mezunları
4. Veteriner Fakültesi Mezunları
5. Yukarıda belirtilenler haricinde küçükbaş hayvancılık alanında en az 3 yıl çalışanlar
Toplam yatırım tutarı olan 65.000.000 TL’nin tamamının DÜNYA BANKASI ve/veya UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü) ve/veya AVRUPA BİRLİĞİ’nden sağlanması planlanmıştır.
1. Sabit Yatırım Tutarı: 100.000.000 TL
2. İşletme Sermayesi İhtiyacı: 5.000.000 TL
3. Toplam Yatırım Tutarı: 105.000.000 TL
Toplam yatırım tutarı olan 105.000.000 TL’nin tamamının DÜNYA BANKASI ve/veya UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü) ve/veya AVRUPA BİRLİĞİ I kırsal kalkınma kaynaklardan karşılanacağı kabul edilmiştir.
PROJENİN BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 01.01.2020-01.01.2023
Ankara Keçisi sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin de en önemli tarımsal değerlerinin başında geliyor. Ancak maalesef, ilgisizlik ve yanlış politikalar nedeniyle Ankara Keçisi ve keçi yününden tiftik adlı ham maddenin üretimi azalmaya yüz tutmuş durumda.

Mansur Yavaş döneminde ise milli değerimiz olan bu hayvancılık faaliyetini yeniden ayağa kaldırmak için farkındalık uyandıracak pek çok proje hayata geçirilecek. Öncelikle, Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Beypazarı, Ayaş, Güdül veya Nallıhan ilçelerinde Ziraat Fakülteleri ile iş birliği yapılarak damızlık teke istasyonları kurulması, ardından bu istasyonlarda Ankara Keçisi ırkının genetik özelliklerini iyileştirme hedefiyle çalışılması yapılacak projeler arasında.

“%100 Engelli Üretimi”nin markalaşması projesi kapsamında, Ankara Keçisi yünü ve kumaşı ile tamamen engellilerimizin el emeğiyle hazırlanan ürünlerin yurt içi ve yurt dışına satışı başlatılacak.