PROJELERİN FİNANSMANI


Mansur Yavaş döneminde hayata geçirilecek projelerin finansmanının nereden sağlanacağı konusu, aslında başkentimizin bugüne kadar nasıl yönetildiğini gözler önüne serecek. Zira yanlış politikalar nedeniyle boşa giden her bir kuruşumuz, sadece şehir ekonomisi açısından değil ülke ekonomisine de büyük zarar anlamına geliyor.

Projelerimize başlarken öncelikli adımımız, bugüne kadarki tüm gelir ve giderleri masaya yatırarak nerelerde israfa gidildiğini tespit etmek ve açık kalmış bu muslukları kapatmak olacak. İkinci adımımız ise bu boşa giden para akışını halkın yararına kullanacağımız projelere aktarma aşamasıdır.

Elimizdeki verilerle tespit edebildiğimize göre, bugüne kadar Ankara’da, Ankara halkının parasını boşa akıtan pek çok konu başlığı bulunuyor. İşte, Mansur Yavaş ve Ekibinin bu başlıklar için hazırladığı çözümler:

İmar Rantı Konusu


Ankara’nın son yıllarında maalesef konut ve imar açısından çok büyük yanlışlara fırsat verildi. Sadece 2005-2018 yılları arasında 400.000 konut, imar rantıyla elde edildi (Söylememize gerek yok herhalde, bunların hiçbirisi dar gelirli ailelerin başını sokabileceği türden sosyal konutlar değil!). Yapılan bu yanlışlar sadece şehrin plansız büyümesine yol açmakla ve insanların yaşam hakkını elinden almakla kalmadı, aynı zamanda şehir ekonomisine hiçbir katkı sağlamayan yabancı ve şehir dışı şirketlere para kazandırıldı. Ankaralı 14.000 müteahhit ve onlarla iş yapan nalbur, demirci, işçi, usta gibi inşaat sektörünün hiçbir kademesi, bu işten ekmek yiyemedi.

Şu anda Ankara’da, önümüzdeki nüfus artış hızının çok üstünde bir konut fazlası mevcut. 1 milyon 721 bin konutun ve 221.000 iş yerinin bulunduğu şehrimizde, ihtiyaç fazlası 390.000 konut ve iş yeri bulunuyor. Bahsettiğimiz rakamlar öyle büyük ki, önümüzdeki 12 yıl boyunca Ankara’da hiç konut inşa edilmese bile ihtiyaç fazlası konut mevcudumuz var. Gelecek yüzyılın konutu üretilmedi, geleceği çalındı. Bu rant oyunu bizim geleceğimizden, en kötüsü de çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinden çaldı.

Halbuki Ankara, yüzölçümü çok büyük ve yatay büyümeye müsait bir şehir. Tüm Ankara’nın nüfus ve yaşanabilir arazi toplamına baktığınızda, her 10 dönüme 2 kişi düşüyor. Bu kadar geniş bir alana sahip olduğumuz halde rant yüzünden sıkışık nizam, betonlardan nefes aldırmayan bir şehirleşmeye mahkum edilmiş olmamız akıl karı değil. Üstelik, bu şehirleşme biçiminin insan sağlığına, trafiğe ve ekonomiye maliyeti sandığınızdan daha büyük. Mansur Yavaş’ın başkanlığında, onun samimiyeti ve şeffaf belediyecilik anlayışı sayesinde Ankara’yı yıllardır yönetmekte olan rant defteri kapatılacak.

Bundan sonra birkaç defa hükümetin de gündeme getirdiği imar rantlarının kesinlikle belediyeye aktarılması sağlanacak. Bu rantlar, belediyenin evsizlere çok ucuz konut temininde kullanılacak.

İmar Planı Çalışmaları


● Ankara nazım imar planı revize edilecek.
● Ankara ana ulaşım planı hazırlanacak.
● İmar planlarındaki adaletsiz uygulamalar giderilecek.
● Bütüncül imar planları yapılacak.
● Geçmiş 24 yılda uygulanan emsal artışına dayalı adaletsiz plan değişikliği uygulamaları kaldırılacak, yapılacak tüm planlar ve kentsel dönüşüm projeleri o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın katılımı ile eşit ve şeffaf bir şekilde yapılacak.

Elektrik Giderlerinin Temiz Enerji ile Düşürülmesi


Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ülkemizde yıllık toplam güneşlenme süresi günlük ortalama 7,5 saat. Buna karşılık, bizden daha az güneş gören gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile konut ve iş yerlerinin çatıları güneş enerjisi toplayabilen kiremit teknolojileriyle kaplanırken ülkemizde bu konuda hiçbir adım atılmıyor olması bize önemli bir israfı işaret ediyor.

Sahip olduğumuz doğal enerji potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek ve enerji israfımızı azaltabilmek için, Mansur Yavaş döneminde pek çok proje hayata geçirilecek:

● Özellikle dar gelirli bölgeler başta olmak üzere binaların çatılarına güneş ve rüzgâr enerjisi sistemlerinin kurulması için öncülük edilecek.

● Yeni yapılan binalarda ise kendi elektriğini kendi üreten, tüketimi azaltmaya yönelik çalışma yapan projelere destek verilecek. Yeşil dostu binalar olarak kabul edilen yapı ruhsatı indirimi teşviki yapılacak.

● Sitelerde belediye imar yönetmeliği değişikliği yapıp, çevre bakanlığından onay alınarak, toplu konut alanlarında, yapı ruhsatı verilirken güneş enerjisi panelleri mecburiyeti getirilecek.

●Yine yapı ruhsatı alırken tüm kapalı ve açık otoparklarda elektrikli otomobil şarj istasyonu mecbur tutulacak. 6 yıl elektrik faturası öder gibi güneş enerjisi kurulum taksiti ödedikten sonra, ömür boyu elektrik bedava olarak kullanılabilir hale gelecek.

● Park, bahçe, yol aydınlatmalarında da sürdürülebilir enerjiden elde edilen elektrik kullanılacak, belediye giderleri yüzünden halka yansıyan masraf azaltılacak.

● Organize sanayi bölgelerine de bu sistemler, belediye desteği ile kurulacak. ● Orman, kayalık, baraj çevresi üzeri gibi atıl alanlar bu iş için kullanılmak üzere gerekli kurumlardan izin almak suretiyle enerji toplama istasyonlarına dönüştürülecek.

Su tüketimi ve su kaçakları


İçilebilir ve temiz su ihtiyacının makul olanaklarla karşılanabiliyor olması, insan haklarının en önemli, temel ve değiştirilemez maddelerinden biri. Elimizde var olan suyun israf edilmemesi ise, bir dünya vatandaşı olarak hepimizin görevi.

Mansur Yavaş döneminde bu hak, ihtiyaç sahiplerine pozitif ayrımcılık yapılması önceliği ile tüm Ankaralılara en adil şekilde sağlanacak ve verimliliği artıran hamlelerle su israfı önlenecek. Aynı zamanda, daha önce tespit edilmesi için yeterli çalışmanın yapılmadığı su kaçaklarının tespit edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu da sudaki maliyetin düşmesini sağlayacak. Tüm yeşil alanlarda, daha az su isteyen yerli tohuma geçilecek.

Reklam giderleri


Belediyelerin her yıl açık hava, basılı medya, internet gibi mecralarda kendi işlerini övdükleri reklamların bütçesi oldukça büyüktür. Reklamını yaptıkları işler, zaten bir belediyenin halkına karşı yapmakla yükümlü olduğu zorunlu ve beklenen görevler iken bunları özel bir ayrıcalıkmış gibi tanıtmak hem ahlaken doğru değildir hem de halkın vergilerini boşa harcamak demektir.

Mansur Yavaş döneminde, resmi web ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak önemli duyurular haricinde hiçbir reklamın yapılmayacağını, hatta belediyenin bütçesi içerisinde reklam ve tanıtım gideri kaleminin dahi hesaplanmayacağını tüm halkımıza bildiririz.

Belediyeye aktarılmayan billboard gelirleri


Kiralama şirketlerine devredilmiş durumda olan yol kenarlarındaki billboard alanları, belediyenin bütçesine en önemli katkıyı yapabilecek gelir kalemlerinden biridir. Bu alanlardan elde edilecek kârın belediye tarafından adil kullanımına yol açacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Çevreci olmayan ulaşımın neden olduğu zarar


Ankara’da ulaşım, alt yapısı ve planlaması zayıf bir sistem üzerine kurulu durumdadır. Halbuki temel bir hak olan ulaşımın halkın cebine zarar olarak yansıması ve zaman kaybına yol açması önemli bir şehirleşme sorunudur ve ivedilikle düzeltilmelidir.

Yakıt kullanımını en üst seviyeye çıkaran şu anki ulaşım sisteminin aksine Mansur Yavaş döneminde, çevreci ve yeni nesil ulaşım sistemlerine ağırlık verilecektir. Gelecekte benzinli araçların tarihe karışacağı ve onların yerine elektrikli araçların yollarda boy göstermeye başlayacağı gerçeği göz önünde bulundurularak, yollarımızda gereken düzenlemeler yapılacaktır. Güneş enerjili hibrit otobüsler devreye sokularak hem yakıt giderleri azaltılacak hem şehrin hava kalitesi iyileştirilecektir. Toplu ulaşım daha yaygın ve ulaşılabilir hale getirilecek, bilet fiyatları da buna göre düzenlenecektir.

Akaryakıt hırsızlığının önlenmesi


Özellikle gece saatlerinde park halindeki belediye otobüslerinden akaryakıt çalınıyor olmasının önüne geçilmesi için geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacak ve caydırıcı cezaların devreye sokulması için harekete geçilecektir.

İhalelerin şeffaf şekilde yapılması


Mansur Yavaş’ın şeffaf belediyecilik ilkeleri gereği, ihaleler de halkın kolayca takip edebileceği şekilde açıkça yapılacaktır. Hangi işin hangi şirket tarafından ve ne kadara yaptırılacağı bilgisinin açık olması sayesinde, olası usulsüzlüklerin önüne geçilecektir.