SANAYİ


İş arayışında olan kişileri kurum ve kuruluşlarıyla buluşturmak üzere faaliyetlerde bulunacak bir belediye istihdam merkezi kurulacak. Bu merkez, çağdaş bir insan kaynakları ofisi formatında hizmet vererek kişilere mülakat ve CV hazırlama teknikleri öğretmek ve rehberlik hizmeti vermek gibi ek desteklerde de bulunacak.
E-ticarete geçiş için elverişli firmalara, danışmanlık desteği, eğitimler ve bilinçlendirme kampanyası düzenlenecek. Bu merkez, özellikle e-ihracata yönelik girişimlerin hızlandırılması ve girişim fikirlerine yatırımcı bulması konusunda hizmet verecek.
Girişimciliği desteklemek ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, ticarileştirme aşamasındaki çalışmaların yatırımcılarla buluşmasını veya destek fonlarına ulaşmasını sağlayan “hızlandırma destek programı” devreye sokulacak.

Program dahilinde, ön kuluçka ve kuluçka aşamasından geçmekte olan girişimcilere iş kurma, markalaşma, pazarlama ve yatırımcı ile çalışma konularında eğitimler ve rehberlik hizmetleri verilecek.
Sanayi ve hizmet sektörlerinde en çok ihtiyaç duyulan mesleklerdeki kalifiye ara eleman eksiğinin giderilmesi için belediye olarak eğitim olanakları sunacağız. Usta-Çırak projesi ile yeni nesillerin meslek edinmesi ve stajlar ile iş deneyimi kazanması için fırsatlar oluşturacağız. Proje, Eğitim Kampüsleri içerisinde yer alacak Zanaat Okulu kapsamında yürütülecek.
Üniversite-sanayii iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Ankara’nın tüm üniversitelerini sanayicilerle buluşturan organizasyonlar gerçekleştirilecek. Sanayicilerin üretim, israf azaltma, yönetim, AR-GE, pazarlama ve markalaşma gibi konulardaki önemli eksikliklerinin tespit edilmesi sağlanacak ve tespit edilen konularda yapılabilecek çalışmalar masaya yatırılacak. Gereken araştırma ve çözüm sunma süreçlerinin yürütülmesi için üniversitelerle iş birlikleri oluşturulacak.
Şehrin pek çok noktasına ve yalnızca belirli kesimlere ücretsiz ulaşım olanağı sunacak olan Halk Taşıt’lar, OSB’lerde asgari ücretle çalışmakta olan işçi kardeşlerimizin de hizmetinde olacaktır.
Ankara, ülkemizin gururu savunma sanayiinin de başkenti konumundadır. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak savunma sanayiine yönelik çalışmalarda pozitif ayrımcılığa önem vereceğiz.

• İmar planlarında, savunma sanayii ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağız.
• Belediye içinde savunma sanayii sektör temsilcileri ile koordinasyonu sağlayacak bir yapılanma oluşturarak arazi, altyapı, ulaşım gibi konularda ihtiyaç ve talepleri tespit ederek daha hızlı karar alınmasını ve çözüm üretilmesini sağlayacağız.
• Belediyenin ihtiyaç duyduğu teknolojik sistem çözüm ihtiyaçlarının yerli ve milli AR-GE şirketlerinden temin edilmesini seçeceğiz.
• Savunma sanayiinin fuar alanı ihtiyacının karşılanmasını sağlayacağız. Ülkemizin en büyük savunma sanayii firmalarının, en iyi üniversitelerinin ve mühendislerinin olduğu Ankara’mıza, ülkemizin Başkentine yakışır bir savunma sanayii fuarı için gereken tüm hazırlıklara destek olarak uluslararası markalaşma yönünden büyük bir adım atılması için öncülük edeceğiz.