TEMİZ ENERJİ


Belirlenen pilot bölgelerde 100.000 çatı için 3kWp güneş enerji sistemi kurularak güneşten saatte 300.000 kWp’lik bir kazanç elde edilmesi planlanıyor.
Orman, kayalık, baraj çevresi üzeri gibi tarıma elverişli olmayan alanlar, bu iş için kullanılmak üzere gerekli kurumlardan izin almak suretiyle enerji toplama istasyonlarına dönüştürülecek.

Benzer şekilde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çatı alanı yeterli genişlikte olan stat, bina ve benzeri tesislerin çatılarına güneş enerjisi sistemleri kurularak elektrik masrafları büyük oranda düşürülecek.

Çamlıdere Barajı üzerine yüzer güneş enerjisi sistemi kurulacak. Bu proje sayesinde Ankara ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanmasının yanı sıra suyun buharlaşma hızı da düşürülmüş olacak.
Özellikle dar gelirli bölgeler başta olmak üzere binaların çatılarına güneş ve rüzgâr enerjisi sistemlerinin kurulması için öncülük edilecek. Organize sanayi bölgelerine de bu sistemler, belediye desteği ile kurulacak.

Yeni yapılan binalarda ise kendi elektriğini kendi üreten, tüketimi azaltmaya yönelik çalışma yapan projelere destek verilecek. Yeşil dostu binalar olarak kabul edilen yapı ruhsatı indirimi teşviki yapılacak.

Sitelerde belediye imar yönetmeliği değişikliği yapıp, çevre bakanlığından onay alınarak, toplu konut alanlarında, yapı ruhsatı verilirken güneş enerjisi panelleri mecburiyeti getirilecek. 6 yıl elektrik faturası öder gibi güneş enerjisi kurulum taksiti ödedikten sonra, ömür boyu elektrik bedava olarak kullanılabilir hale gelecek. Mevcut imarlarda ise en azından çevre, bina içi ve asansör gibi noktalarda yenilenebilir enerjinin kullanılması konusunda otopark üzeri, çatı alanların değerlendirilmesi için teşvikler yapılacak.

Yapı ruhsatı alırken tüm kapalı ve açık otoparklarda elektrikli otomobil şarj istasyonu mecbur tutulacak.
Park, bahçe, yol aydınlatmalarında da sürdürülebilir enerjiden elde edilen elektrik kullanılacak, belediye giderleri yüzünden halka yansıyan masraf azaltılacak.
Gelecek vaat eden yenilenebilir enerji teknolojileri sektöründe çalışabilecek kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler ve kamu kurum, kuruluşlarıyla koordine şekilde Mesleki Eğitim İş Birliği oluşturulacak. Böylece, ilk 5 yıl içerisinde en az 10.000 işsiz veya meslek eğitimi almamış gençlerimiz sektöre kazandırılacak.
Büyükşehir belediye Başkanlığımıza bağlı yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji yatırımlarına teknolojik ve finansal destek sağlanacak.

Köylerimizde elektrik faturasını bile ödeyemen vatandaşlarımız ve haneler tespit edilip onlara şebekeden bağımsız elektrik sağlayabilecekleri güneş paneli paketi verilecek.